• jessica moritz

Meet Anna.R.Ky

Updated: Oct 27, 2019
english following***


שם הרחוב שלי הוא Anna.R.Ky, קוראים את זה במילה אחת " אנרכי".אנרכיה.

אומנות היא חיפוש ההרמוניה שבאנרכיה הקיומית ואומנות רחוב, היאאחת הדרכים לקרוא תיגר על הסדר הקיים. לחפש איך לסדר אתהקוביות מחדש.

למדתי תסריטאות במכללת מנשר , ובמקביל לקורסים בכתיבהותחקיר, השתתפתי גם בשיעורים לרישום, פיסול ותולדות האומנות.


עבודתי כתסריטאית היא אומנות הסיפור, חיבור לנשמות העתיקות של מספרי הסיפורים של כל הדורות.

במקום לעבור בין מדורות השבט- אני מייצרת מדורות על הקירות.

אני עובדת בטכניקות מגוונות והחל מהגרפיטי הראשון שלי, שנעשהבסטנסיל וספרי, השתמשתי במילים.

הקצב המהיר של הרחוב, דייק את אומנות הסיפור והוליד אתפרוייקט Miss 1 liner - במרכזו דמות נטולת מגדר, המלווה אתהציורים באוסף ומשפט המחולק לשתי "סצנות" , הנותן ביטוי גרפילחיבור בין הסיפור לתמונה.

אני מפרסמת ציור אחד מהאוסף בכל שבוע ומרותקת לראות לאן Miss 1 line עוד תיקח אותי.

בשנתיים האחרונות אני מציגה בגלריות ותערוכות וזה תהליך מנטלישבו אני חייבת לזקק את היצירה שלי מפתיחה לפתיחה.

אם יכולתי לחזור כמה שנים אחורה ולהקרין לעצמי של אז, את מהשקורה לי כיום - זה היה חוסך ממני הרבה עצב. היו הרבה רגעים שחשבתי לעזוב הכל. הרגשתי שזה לא הולך.

לדעתי זה הדבר הכי חשוב שלא מסבירים לך בלימודי אומנות, שזהיקח זמן.קצת יותר מ 10 שנים, במקרה שלי.

אפשר לצור איתי קשר ולצפות ביצירות שלי דרך האינסטגרם שלי:

https://www.instagram.com/anna.r.ky/למדתי תסריטאות במכללת מנשר ובמסגרת הלימודים לקחתי גםשיעורי פיסול, רישום ותולדות האומנות.

גם יצירות הרחוב שלי הן תסריט.

דרכן אני שומרת על הקשר עם מספרי הסיפורים של כל הדורות, רקשבמקום שהמספר ינדוד בין מדורות שבט, אני מקבעת אותן לקיר.

אני עושה שימוש בטקסטים החל מהגרפיטי הראשון, אבל הצורהמשתנה.

התחלתי בסטנסילים והיום אני משלבת טכניקות.

בשביל להתקדם באומנות בארץ צריך פשוט לעשות.

זה לוקח שנים, אבל מי שמתמידה, חוקרת ונמצאת בתנועה, בסוף תצליח.


אירועים קרובים:

בוחרים באהבה - Anna R. Ky

Outside[r] - IN - תערוכה של Tag #
About your work

my street art name Anna.R.Ky ,you can translate it in one word "anarchic" anarchy.

Art is the search for the harmony of existential anarchy and street art, is one of the ways to challenge the existing order. Look for how to rearrange the dice.

I studied screenwriting at Minshar College, and in addition to courses in writing and research, I also participated in drawing, sculpture and art history lessons.

My work as a scriptwriter is the art of storytelling,

A connection to the ancient souls of storytellers of all generations.

Instead of passing through the campfire, I make bonfires on the walls.

I work in a variety of techniques and from my first graffiti, done in stencil and books, I used words.

The fast pace of the street punctuated the art of the story and gave birth to the Miss 1 line project, with a gender-neutral figure accompanying the paintings in the collection and a sentence divided into two "scenes" that gives a graphic expression of the connection between story and picture.

I publish one painting from the collection every week and I am fascinated to see where Miss 1 line will take me.

In the past two years, I have been exhibiting in galleries and exhibitions, and this is a mental process in which I must distill my work from opening to opening.

If I could go back a few years and project to myself then, what happens to me today - it would save me a lot of sadness. There were many moments when I thought I'd leave everything. I felt it was not going.

I think it's the most important thing you do not explain in art school, that it will take time. A little over 10 years, in my case.

You can contact me and view my artwork via my instagram:

https://www.instagram.com/anna.r.ky/


I studied screenwriting at Minshar College and during the course of my studies, I also took lessons in sculpture, drawing and art history.

My street creations are also a script.

Through them, I keep in touch with the storytellers of all generations, except that instead of the number wandering among the campfires, I fix them to the wall.

I use texts from the first graffiti, but the shape changes.

I started with stencils and today I combine techniques.

In order to advance in the Art in Israel, one simply has to do.

It takes years, but whoever persists, investigates and is in motion, will eventually succeed.


Upcoming events:

בוחרים באהבה - Anna R. Ky

Outside[r] - IN - תערוכה של Tag #

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

Kiryat Hamelacha, Tel Aviv, Israel