חוקים וסודות בקרית המלאכה//Laws and secrets in Kiryat Hamelacha

Updated: Dec 29, 2018

קרית המלאכה מלאה בכל כך הרבה עבודות של אמני רחוב שכמעט יש תחושה שאמנות רחוב חוקית במקום הזה, אך לא כך הדבר. המציאות היא שבתל אביב מותר לצייר בשטחים אחדים מאוד קטנים, כמו ה"גינה" ברחוב בן עטר בפלורנטין. קרית המלאכה, בכל מקרה, לא נכללת בשטחים האלה. אדם שנתפס מצייר ברחוב יקבל אזהרה, במקרה הטוב. במקרה הרע אפילו עשוי להפתח לו תיק במשטרה. אם אלה פקחים של העיריה שתפסו אותו יתכן שהוא יקבל קנס.

המצב הזה, של תפיסת אמנים בזמן העבודה, מייצר לנו חלקי עבודות שהאמנים לפעמים לא חוזרים לסיים. בדיוק דוגמה לעבודה כזו, שמעולם לא הסתיימה, נמצאת בקרית המלאכה. האמנים MR ו- LOL הגיעו ביחד לקרית המלאכה והחלו לצייר. הם ציירו את העבודות שלהם אחת ליד השניה. הפקח שתפס אותם היה עדין ורק הזהיר אותם. הם החליטו "לעשות דווקא" ולא המשיכו לצייר. פשוט ככה השאירו שתי עבודות לא גמורות, כשאין בכוונתם לסיים אותן.


The area is full of so many street artists that there is almost a feelinh that street art is legal in this place, but it is not. The reality is that in Tel Aviv it is permissible to paint in very small areas, such as the "garden" on Ben Attar Street in Florentine. Kiryat Hamelacha, in any event, is not included in these areas. A person who is caught drawing on the street will receive a warning, at best. In the worst case, even a police file may be opened. If the inspectors of the municipality who caught him may be fined.

This situation, of perceiving artists during work, produces parts of works that artists sometimes do not return to finish. Just an example of such work, which never ended, is in Kiryat Hamelacha. The artists MR and LOL came together to kiryat Hamelacha and began painting. They painted their works next to each other. The inspector who caught them was gentle and only warned them. They decided to "do something" and did not continue painting. That's how two unfinished jobs were left when they did not intend to finish them.

העבודה הלא גמורה של לול בקרית המלאכה (לידי עבודה של קיפי) צילום: דנה טל

ברחבי העיר ניתן למצוא עוד שלל ציורים שהעבודה עליהם נעצרה בעקבות התקלות עם כוחות החוק. גם במקומות שנדמה לנו שלאף אחד לא אכפת, כולל לא למשטרה, מסתבר שאכפת ועוד איך. לאמן SANO VE BILLA פתחו תיק במשטרה כשבחר לצייר על אחד הקירות המוזנחים באזור התחנה המרכזית. גם הוא לא חזר לסיים את העבודה.


Throughout the city, there are many other paintings that were halted due to mishaps with the forces of law. Even in places where we do not think anyone cares, including not the police, it turns out that we care. The artist SANO VE BILLA opened a police file when he chose to paint on one of the neglected walls in the area of the central bus station. He, too, did not return to finish the job.

העבודה הלא גמורה של סאנו ובילה בתחנה מרכזית צילום: דנה טל

דוגמה נוספת נמצאת בפלורנטין. כאמור, רק בגינה שברחוב בן עטר מותר. למרות שרוב קירות השכונה מלאים בציורים, גרפיטי, שירים וכתובות ונראה שמותר לצייר בפלורנטין - זו אשליה בלבד. כשדינה שגב החליטה שבא לה לצייר ברחוב היא בחרה בשכונת פלורנטין - מקום שהיא מכירה טוב ולכאורה בטוח לצייר בו. היא התבדתה. את הספתח של אמנות הרחוב שלה היא סיימה מאוד מהר, כמעט בתחילת העבודה, כשעצר לידה פקח והזהיר אותה שלא תמשיך לצייר. גם היא מעולם לא המשיכה את העבודה.


Another example is in Florentine. As stated, only in the garden on Ben Attar Street is permitted. Although most of the walls of the neighborhood are full of paintings, graffiti, songs and inscriptions and it seems that it is permissible to paint in Florentine - it is only an illusion. When Dina Segev decided she wanted to paint in the street, she chose the Florentine neighborhood - a place she knew well and was supposedly safe to paint. She was wrong. She finished her street art very quickly, almost at the beginning of the work, when an inspector stopped her and warned her not to paint. She also couldn't finish her piece.

תחילתו של שירחוב שדינה שגב רצתה לצייר צילום: דנה טל

לעומתה, האמן סולומון סאוזה נתפס כשכבר, בעצם, סיים את העבודה. הסימן היחיד שהעיד על כך שהעבודה לא מוצתה היה העדר החתימה שלו, בשבילה הוא חזר במיוחד במועד אחר. בצילום ניתן לראות את העבודה ללא חתימה. אם תעברו היום ברחוב הירקון תראו שלצד העבודה יש חתימה של סולומון.

On the other hand, the artist Solomon Sousa was caught when, in fact, he finished the work. The only sign that the work had not been exhausted was the absence of his signature, for which he returned especially at a different time. In the photograph you can see the work without a signature. If you pass Hayarkon Street today, you'll see that alongside the work is Solomon's signature.העבודה של סולומון סאוזה בימים שהיתה נטולת חתימה צילום: דנה טל

אני יכולה להמשיך בלי סוף עם דוגמאות. הרעיון הוא להבין שקרית המלאכה, למרות העושר שלה באמנות רחוב ולמרות העובדה שהיא מתחם של אמנות, גם היא מקבלת אותו יחס קשוח מצד הרשויות כשנוגעים באמנות רחוב. החוק לא פוסח עליה ולא מייחד אותה בענין הזה. גם פה אסור לצייר ברחוב וגם לפה מגיעים פקחים, אבל גם פה אמנים נהנים להנגיש בחינם את האמנות שלהם לציבור, למרות הסיכון...

I can go on and on with examples. The idea is to understand that Kiryat Hamelacha, despite its richness in street art and despite the fact that it is an art complex, also receives the same harsh treatment from the authorities when it touches street art. The law does not ignore it and does not distinguish it in this matter. Here, too, it is forbidden to paint in the street, and here too inspectors come, but here, too, artists enjoy free access to their art for the public, despite the risk ...


דנה טל// Dana Tel

12.12.2018

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

Kiryat Hamelacha, Tel Aviv, Israel